Sídlo firmy:

TURBOSOLAR, s.r.o.
K Pernštejnu 625
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +(420)773 099 859

Pobočka:

TURBOSOLAR
Gajdošova 7
615 00 Brno - Židenice
tel.: +(420)533 432 332

IČO: 286 22 910
DIČ: CZ 286 22 910
www.heliostar.cz
heliostar@heliostar.cz

Ochranná známka
HELIOSTAR

Zelená úsporám


Firma Turbosolar s.r.o. pro své klienty zabezpečuje vyhotovení projektu zelená úsporám, resp. dotace na projekt, dále dotace na bytové a rodinné domy.


Zelená úsporám je dlouho připravovaný program schválený Ministerstvem živostního prostředí a Statním fondem životního prostředí ČR. Díky tomuto programu tak můžete získat nemalé peníze při realizaci ohřevu teplé vody a přitápění rodinných domů či bytových domů, při splnění stanovených podmínek pro čerpání dotace.


Dotace na projekt


V programu Zelená úsporám je možnost získat dotaci na projekt, či energetické hodnocení. Přesto, že se podmínky pro získání dotace zjednodušili, stále je pro získání financí nutno vypracovat projekt, nebo energetické hodnocení. Obraťte se na firmu TurboSolar s.r.o.. Vyhotovíme pro Vás projekt, na základě kterého se bude žádat o dotace z programu Zelená úsporám.

Novinkou v programu Zelená úsporám, je otevření tohoto programu panelovým domům.

Pro RODINNÉ DOMY je v rámci programu Zelená úsporám možné žádat o podporu v této výši:

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 podporuje program Zelená úsporám instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.


Podporované opatřeníVýše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb
95 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla).

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb
80 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 20 l/kW tep. výkonu).

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 20 l/kW tep. výkonu).
85 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda bez invertoru do novostaveb

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s chladivem CO2

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s chladivem CO2

75 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
55 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez invertoru do novostaveb
50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s invertorem
45 000 Kč


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.


C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění
10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření
5 000 Kč

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů pouze pro přípravu teplé vody

Podporované opatřeníVýše podpory
C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody55 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a kontrolu správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.


C.3.1 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření5 000 Kč

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů pro přípravu teplé vody a přitápění

Podporované opatřeníVýše podpory
C.3.2 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění80 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.


C.3.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění přípravu teplé vody
10 000 Kč
C.3.2 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření5 000 KčPro BYTOVÉ DOMY je v rámci programu Zelená úsporám možné žádat o podporu v této výši:

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina)za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.Podporované opatřeníVýše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu do novostaveb
25 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
24 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda bez invertoru do novostaveb
20 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s chladivemCO2

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s chladivem CO2
23 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
17 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez invertoru do novostaveb

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s invertorem
15 000 Kč/byt


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.


C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla na vytápění15 000 Kč/BD
C.1 / C.2 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření
15 000 Kč/BD

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů(pouze pro přípravu teplé vody)

Podporované opatřeníVýše podpory
C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody25 000 Kč/byt. jednotka


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a na kontrolu správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.


C.3.1 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření15 000 Kč

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů (pro přípravu teplé vody a přitápění)

Podporované opatřeníVýše podpory
C.3.2 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění35 000 Kč/byt. jednotka


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.


C.3.2 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla15 000 Kč
C.3.2 - Podpora na projekt a kontrolu správnosti provedení opatření
15 000 KčSOD


Prostřednictvím naší firmy TurboSolar s.r.o. můžete využít programu Zelená úsporám pro získání co nejnižších nákladů na realizaci Vašeho záměru. Jednou ze základních podmínek pro poskytnutí dotace je zhotovení opatření firmou, jenž je zapsána v SOD (Seznam Odborných Dodavatelů) a pouze za použití schválených výrobků. Jako sprostředkovatel máme v SOD registrovanou technologii Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech a řadu dalších výrobků:

 • Tepelná čerpadla:
  • Vzduch - Vzduch
  • Země - Voda
  • Vzduch - Voda
  • Voda - Voda
 • Zásobník teplé vody pro solární systémy
 • Akumulační nádrž se zásobníkem TUV pro solární systémy
 • Solární kolektory:
  • Ploché
  • Vakuové trubicové


Kontakt | O webu heliostar.cz | E-mail | Pagerank | Výměna odkazů  | webdesign

© 2010 TURBOSOLAR, s.r.o. - www.heliostar.cz, všechna práva vyhrazena