Sídlo firmy:

TURBOSOLAR, s.r.o.
K Pernštejnu 625
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +(420)773 099 859

Pobočka:

TURBOSOLAR
Gajdošova 7
615 00 Brno - Židenice
tel.: +(420)533 432 332

IČO: 286 22 910
DIČ: CZ 286 22 910
www.heliostar.cz
heliostar@heliostar.cz

Ochranná známka
HELIOSTAR

Solární systémy


Při návrhu solárních systému vycházíme z výkonu slunečních kolektorů a našich možností. Jednak finančních provozních a prostorových. Nejpoužívanější sluneční kolektory mají plochu absorbéru cca 2m². Je to dáno výrobními a montážními možnosti výrobců, ale i montážních firem.


Jeden kolektor nám ohřeje denně přibližně 100l vody, na teplotu cca 60ºC. Běžná spotřeba vody pro domácnost se dnes pohybuje v rozmezí 200-300l/den. Z toho je potřebné vycházet když uvažujeme o využití sluneční energie na ohřev teplé vody. Pokud bychom chtěli využívat kolektory i na přitápění, museli bychom kolektorovou plochu zvětšit. Je tu ovšem problém. Co s kolektory v létě? Nejideálnějším řešením je, když kolektory v létě ohřívají bazén a v zimě přitápějí. To je ideální. Na bazén o rozměru 8x3x1,2m nám postačuje cca 8 ks kolektorů typu Heliostar T2 a zároveň je to dostačující plocha na ohřev vody a přitápění.Pokud máme dostatek finančních prostředků, je ideální nechat si namontovat ploché vákuové kolektory. Tyto mají výhodu hlavně v tom, že pracují i při extrémně nízkých teplotách, kdy už obyčejné kolektory nepracují a dají se tam dosáhnout daleko vyšší teploty. V klidovém stavu až 200ºC. Na tento účel se nejlépe hodí kolektory Heliostar 400.

Co se týče velkých systémů o ploše kolektorů nad 20m², je nejvhodnější nechat si vypracovat projekt nebo konzultovat tyto možnosti s námi, protože se jedná o výkony, kterých nesprávné použití by Vám mohlo způsobit více škody než užitku.

Veliké možnosti použití kolektorů se jeví na sídlištích. Jednak jsou tam plochy, které jsou velice vhodné na umístění kolektorů a potom v bytovce je vždy někdo doma, takže je tam celodenní odběr teplé vody a to je velice vhodné pro použití slunečných kolektorů. První vlaštovky v tomhle směru se realizují v Brně a Ostravě.High-Flow systém (HF)


Optimální zisky se dosahují při průtocích 30 až 70 l/hod na m² plochy kolektorů. Tím dochází ke zvýšení teploty v kolektorů o 8 až 12ºC při plném slunečním záření. Průtok je závislý na nastavení regulace a stejně tak čerpadla. Malá zvýšení teploty mají tu výhodu, že je kolektor provozován s dobrou účinností. Aby teplonosné médium dosáhlo vyšší teploty, musí oběhnout systémem vícekrát, tzn. že zásobník je vyhříván jen pomalu, takže dosažení požadované teploty trvá déle. Menší solární soustavy jsou dnes provozovány převážně touhle technikou.

Low-Flow systém (LF)


Jsou kolektorové soustavy pracující se značně snížením průtokem média v solárním okruhu. Při sníženém průtoku se silně zvýší teplota kolektorů a to až o 50ºC. Aby se táto výhoda plně využila, náleží LF systému zásobník z nabíjením ve vrstvách. U tohoto systémů se používají trubky s menším průměrem. To vede k menším tepelným ztrátám a cenovým úsporám. Rozdíl oproti HF systému je v hydraulice a v řazení kolektorů. Zatím co u HF systému jsou kolektory řazeni převážně paralelně u LF systémů jsou řazeny opačně. Díky výrazně menšímu průtoku kapaliny je u velkých kolektorových polí potřebný menší výkon čerpadla, jak by tomu bylo u systému HF. Aby nedocházelo k tomu, že kolektor pracuje při vyšších teplotách s horší účinností udržujeme teplotu na vstupu do kolektorů tak nízkou, jak je to jen možné. Velké soustavy jsou dnes téměř bez vyjímky dimenzovány pro provoz v LF systému. Při optimálně vyladěných komponentech a zejména dobrém vrstvení tepla v zásobníků, jsou oproti HF systému možné vyšší výnosy až o 20%. Při LF systému se průtok kapaliny pohybuje v rozmezí 8-15 l/m² hod.

Matched-Flow systém (MF)


Vychází z myšlenky, spojit výhody obou dvou systémů tedy z LF technikou docílit dostatečně vysoké teploty a s HF optimalizované výnosy. Specifický průtok kapaliny leží u dosud realizovaných systémů v mezí 10 - 40 l/m² hod.

Drain-Back (DB)


Je zajímavou variantou z pohledu konstrukce. V klidovém stavu, když není sluneční záření dostatečné, teplonosné médium vyteče z kolektorů do úměrně velké záchytné nádrže a kolektory zůstanu prázdné. Při příštím naběhnutí čerpadla je kapalina znovu čerpaná do kolektorů. Jako teplonosná kapalina může být použitá čistá voda. Systém je velmi bezpečný protože varu kapaliny lze zamezit vypnutím čerpadla.


Výhodou velkoplošných systémů je skutečnost, že jsou rovnocennými partnery teplárenským systémů a představují možnost profesionální dodávky energie. Jsou využívány pro ohřev vody, pro podporu vytápění připadne ohřev technologické vody. Mohou být využívaný s akumulací jako podpora teplárenských systémů. Použití velkoplošných solárních systémů pro přípravu teplé vody a pro vytápění je výhodné zejména pro:

  • malá a středně velká sídliště
  • zdravotnická a sociální zařízení, pečovatelské ústavy atd.
  • průmysl, především potravinářský a chemický
  • sportovní zařízení a plovárny
  • podporu teplárenských a teplovodních systémů
  • kombinace s výtopnou na biomasu
  • v hotelech a gastronomií
  • školy a ostatní pedagogická zařízení s celoročním provozem
  • státní zařízení a reprezentativní budovy s celoročním provozem


Kontakt | O webu heliostar.cz | E-mail | Pagerank | Výměna odkazů  | webdesign

© 2010 TURBOSOLAR, s.r.o. - www.heliostar.cz, všechna práva vyhrazena